Klávesové zkratky

Globální klávesové zkratky

 • Přejít na nástěnku:
  g, pak d
 • Přejít na projekt:
  g, pak p
 • Najít úlohu:
  g, pak i
 • Rychlé hledání v administraci:
  g, pak g
 • Rychlé hledání:
  /
 • Vytvořit úlohu:
  c
 • Rychlé operace:
  .
 • Otevřít nápovědu ke klávesovým zkratkám:
  ?
 • Odeslat formulář:
  Alt + o
 • Odeslat popis nebo komentář:
  Ctrl + Enter

Procházenú úloh

 • Zobrazit vybranou úlohu:
  o nebo Enter
 • Další úloha:
  j
 • Předchozí úloha:
  k
 • Přepnout požadavek na celou obrazovku:
  z
 • Ukotvit/odkotvit lištu s filtry:
  [
 • Další aktivity:
  n
 • Předchozí aktivity:
  p
 • Pole pro zaměřené vyhledávání:
  f
 • Hledat úlohy:
  u
 • Přepnout zobrazení filtru:
  t
 • Řazení podrobného zobrazení podle:
  y
 • Zvolit zobrazení seznamu:
 • Zvolit podrobné zobrazení požadavku:

Akce problému

 • Upravit úlohu:
  e
 • Přiřadit úlohu:
  a
 • Komentovat úlohu:
  m
 • Úprava popisků požadavku:
  l
 • Přeskočit na pole pro úpravy:
  ,
 • Přiřadit mně:
  i