Kredity systému Jira

Roll credits...

Licenční informace pro Jira

Jira v8.13.10

Copyright © 2002 - 2021 Atlassian Corporation Pty Ltd.

Používání tohoto produktu podléhá pravidlům, která jsou obsažena v Atlassian - dohoda s koncovým uživatelem, pokud není použito jiné úpravy.

Tento produkt také obsahuje software vyvýjený Apache Software Foundation.

Tento produkt také obsahuje následující programové knihovny, které jsou chráněny podle GNU LGPL licence:

Tento produkt také obsahuje programový kód vytvořený třetími stranami.

Doplňující informace ve vztahu k tomuto programovému kódu a programovým kódům jiných, třetích stran, použitých v tomto produktu, včetně použitelného copyrightu, zákonných a licenčních poznámek, jsou dostupné v podadresáří "licenses" v rámci instalačního adresáře produktu Jira.